MMOF2003 สำนักงาน/ออฟฟิศสำเร็จรูป ขนาดใหญ่

รหัสสินค้า 31206

ชื่อ : MMOF2003 สำนักงาน/ออฟฟิศสำเร็จรูป ขนาดใหญ่
รุ่น :  -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
MMOF2003 สำนักงาน/ออฟฟิศสำเร็จรูป ขนาดใหญ่

      สำนักงานสำเร็จรูปขนาดใหญ่ จำนวน 22 ยูนิต ประกอบด้วย ขนาด (3.5 ม. X 9 ม.) จำนวน 8 ยูนิต ขนาด (4 ม. X 9 ม.) จำนวน 12 ยูนิต ขนาด (3.5 ม. X 7.3 ม.) จำนวน 2 ยูนิต ในตัวอาคารประกอบไปด้วย ห้องน้ำ ชาย ห้องน้ำหญิง สำนักงาน รวมถึงส่วนสำคัญต่างๆ ตามความเหมาะสม และความต้องการของลูกค้า

การตกแต่งภายใน

  

  

ภาพสำนักงาน/ออฟฟิศสำเร็จรูป ขนาดใหญ่