MMOF2002 สำนักงาน/ออฟฟิศสำเร็จรูป ขนาดใหญ่

รหัสสินค้า 31205

ชื่อ : MMOF2002 สำนักงาน/ออฟฟิศสำเร็จรูป ขนาดใหญ่
รุ่น :  -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
MMOF2002 สำนักงาน/ออฟฟิศสำเร็จรูป ขนาดใหญ่

     สำนักงานสำเร็จรูปขนาดใหญ่ ขนาด 3 ม. X 6 ม. ประกอบกันหลายยูนิต เป็นตัวอาคาร 1-2 ชั้น พร้อมระเบียงรอบตัว ในตัวอาคารประกอบไปด้วย ห้องน้ำ ชาย ห้องน้ำหญิง สำนักงาน รวมถึงส่วนสำคัญต่างๆ ตามความเหมาะสม และความต้องการของลูกค้า

ขั้นตอนการติดตั้ง

    

  

  

การตกแต่งภายใน

    

ภาพสำนักงาน/ออฟฟิศสำเร็จรูป ขนาดใหญ่