บริษัท โมเดิร์น โมดูลาร์ จำกัด

     เราคือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารแบบสำเร็จ ซึ่งเรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าให้ทันต่อ การขยายตัวของเศรษฐกิจปัจจุบันในประเทศไทย และความต้องการของตลาดต่างประเทศ โดยเป้าหมายการส่งออกหลักสู่ตลาดโลก ในทวีปยุโรป และออสเตรเลีย

     จากประสบการณ์มากกว่า 30 ปีที่ผ่านมา และความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของธุรกิจการก่อสร้างในประเทศไทย เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญ จากประเทศญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และไทย ควบคุมดูแลด้านคุณภาพของสินค้า ทั้งในด้านวิศวกรรมโครงสร้างและสถาปัตยกรรม

     ลูกค้าของเราสามารถมั่นใจได้ว่า บริษัท โมเดิร์น โมดูลาร์ จำกัด เราคือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการก่อสร้าง อาคารในรูปแบบต่างๆสำเร็จล่วงหน้าก่อนติดตั้งจริงที่หน้างาน ที่ได้มาตรฐานด้านคุณภาพและมีความพร้อมในการส่งสินค้าจนถึงมือลูกค้าได้อย่างปลอดภัย

     โมเดิร์น โมดูลาร์ เราคือผู้ผลิตและให้บริการตอบสนองต่อความต้องการทั้งหลายของการก่อสร้างอาคารรูปแบบต่างๆตามแนวคิดแบบโมดูลาร์ โดยเริ่ม ตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการติดตั้งจากทีมงานสถาปนิกและวิศวกรที่มีประสบการณ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า บนพื้นฐานเทคโนโลยีแนวคิดการออกแบบของโมดูลาร์ที่ทันสมัย

     การเลือกใช้บริการที่ครบวงจรสำหรับการสร้างอาคารในรูปแบบต่างๆตามแนวคิดแบบโมดูลาร์นั้น ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่า แนวคิดดังกล่าวก่อให้เกิดประสิทธิภาพทั้งในเรื่องของช่วยลดระยะเวลาการก่อสร้างและผลประโยชน์ด้านการลงทุนที่คุ้มค่า โดยการก่อสร้างเกือบทุกขั้นตอนถูกสร้างในโรงงานที่ได้ ผ่านมาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001 ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ในสภาพแวดล้อมที่ได้รับการควบคุมอย่างดี แนวคิดการสร้างอาคารสำเร็จรูปโดยใช้ระบบ Modular จึงเป็นทางเลือกที่ดีอีกรูปแบบหนึ่งในการก่อสร้างในปัจจุบันและอนาคต

“จัดส่งผลิตภัณฑ์ตามกำหนด ด้วยคุณภาพตรงตามความพึงพอใจของลูกค้า”

พื้นที่ทั้งหมด 168,000 ตารางเมตร
     
- พื้นที่ผลิตชิ้นงาน 30,000 ตารางเมตร
     - พื้นที่คลังสินค้า 10,000 ตารางเมตร
     - ที่พักพนักงาน 31,000 ตารางเมตร
     - พื้นที่อื่น ๆ 97,000 ตารางเมตร

พันธกิจ
     เพื่อเตรียมที่จะเป็นผู้นำระดับโลก ด้านการออกแบบก่อสร้างอาคารในรูปแบบต่างๆตามการออกแบบของแนวความคิดแบบโมดูลาร์ ได้แก่ โรงแรมสำเร็จรูป, อพาร์ทเม้นท์สำเร็จรูป, รีสอร์ทสำเร็จรูป, บ้านสำเร็จรูป, ร้านค้าสำเร็จรูป, สำนักงานสำเร็จรูป, ร้านกาแฟสำเร็จรูปทั้งขนาดเล็ก, ขนาดใหญ่ อาคารสูง รวมถึงอาคารที่ออกแบบตามความต้องการของลูกค้า ทั้งตลาดในประเทศไทย, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน , ออสเตรเลีย, ตะวันออกกลาง, สหภาพยุโรป และอเมริกา รวมทั้งเป็นผู้นำด้านการผลิตระดับโลก โดยมีพื้นที่โรงงาน 105 ไร่ ที่สามารถรองรับการผลิตสำหรับโครงการใหญ่ระดับโลกโดยบริหารจัดการสินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าให้แก่ลูกค้าของเรา

วิสัยทัศน์
     เราคงไว้ซึ่งความเป็นผู้นำระดับโลกด้านแนวคิดการออกแบบก่อสร้างและการผลิตอาคารในรูปแบบต่างๆตามแนวความคิดแบบโมดูลาร์ออกสู่ตลาดโลก

คำมั่นสัญญาของเรา
     เราใช้แนวคิดโมดูลาร์ในการออกแบบที่ทันสมัยในการให้บริการระดับโลก, มีความสามารถในการแข่งขันด้านเทคนิค การจัดการ, มีการผลิตที่มีประสิทธิภาพและการบริการหลังการขายอย่างดีเยี่ยม

คุณค่าของเรา
คุณค่าของเราสร้างด้วยหลัก 3M

Manufacturing (หลักการผลิต)
     - เราคือผู้นำระดับโลกในด้านการผลิตอาคารรูปแบบต่างๆตามแนวความคิดแบบโมดูลาร์ที่ทันสมัย และมีความพร้อมในการรองรับ โครงการระดับใหญ่ของโลก

Man Power (หลักกำลังคน)
     - เราคือวิศวกรที่มีประสบการณ์ในวงการก่อสร้างอาคารรูปแบบต่างๆตามแนวความคิดแบบโมดูลาร์ที่ทันสมัย และทีมงาน ที่ร่วมกันเพื่อจะก้าวไปสู่เป้าหมายทั้งหลายร่วมกัน

Momentum (การพัฒนาอย่างมีทิศทาง)
     - เรามีศักยภาพที่ตอบสนองแนวคิดและพัฒนารูปแบบของการสร้างอาคารรูปแบบต่างๆตามแบบโมดูลาร์ที่ทันสมัยและให้คำตอบที่ดีที่สุดในธุรกิจเดียวกัน

ข้อมูลติดต่อฝ่ายขาย
โทรด่วน :
099-287-9345, 094-4832389
Line : 099-2879345
Email : Trirong.v@modernmodular.co.th